Spring naar de inhoud

VERKEERSPLANNEN

Een veilige en efficiënte doorstroom van alle verkeer op je locatie.

Een verkeersplan stelt duidelijke regels voor alle voertuigen en personen die zich over jouw terrein bewegen. Met het totaalplaatje van alle factoren die je circulatie beïnvloeden, zorg je voor een veilige verkeersomgeving én een vlotte doorstroom.

Een helder verkeersplan opstellen voor een veilige en vlotte circulatie?

Het verkeersplan van Sign 4 Safety

  • We creëren een duidelijk onderscheid tussen alle deelnemers aan het bedrijfsverkeer en analyseren hun situatie.
  • Heftruckchauffeurs, vrachtwagens, voetgangers… ze krijgen allemaal hun rol in het proces. We zorgen ervoor dat ze zich 100% veilig kunnen bewegen.
  • We stellen een doordacht evacuatieplan uit in geval van brand of andere noodsituaties.
  • Met de juiste signalisatie begeleiden we mensen die het bedrijf niet kennen vlot naar hun bestemming.
  • De efficiëntie van het bedrijf staat altijd voorop.

Een doordacht verkeersplan is nog maar het begin.

Goed begonnen is half gewonnen.

Voorbereiding is ons toverwoord. Daarom werken we samen met gespecialiseerde preventieadviseurs voor een inzichtelijke situatieschets. In vier stappen brengen we het voor- en na-plaatje beter in beeld.

1. Samenspraak

We betrekken personen die dagelijks met het bedrijfsverkeer in aanraking komen, want niemand kent de risicosituaties van het interne verkeer zo goed als wie zich er in beweegt. Dankzij deze gesprekken krijgen wij een goed begrip van de huidige verkeerssituatie en zijn we zeker dat we op de juiste noden inspelen.

2. Inventaris

We zorgen voor een uitgebreide inventaris die de verschillende transportmiddelen, de intensiteit van het transport, de mate van het personenverkeer en de eigenschappen van de getransporteerde goederen in kaart brengt.

3. Risicoanalyse

Voor de risicoanalyse verzamelen we informatie om het verkeer op het bedrijfsterrein verder te definiëren. We bekijken de grondplannen van de bedrijfssite, analyseren de verkeersstromen en knooppunten en bekijken welke ongevallen en incidenten veroorzaakt werden door knelpunten in het intern transport.

4. Toepassing

Op basis van de verkeersregels en bepalingen uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex implementeren we de nodige organisatorische en technische maatregelen.

Je interne verkeer veiliger en vlotter maken?

BEKIJK OOK ONS ANDER AANBOD